Đơn vị: nghìn đồng/lượng
Loại vàng Giá hiện tại Giá cao nhất Giá thấp nhất Giá trung bình
Mua Bán Mua Bán Mua Bán Mua Bán
Vàng thế giới(USD/Oz) 0.10 1,478.100.10 1,479.101,478.101,479.101,4711,4721,473.271,474.27
Vàng SJC
SJC 1L-10L - Tp.HCM 41,30041,52041,30041,52041,30041,52041,30041,520
SJC 1L-10L - Tp.HCM 20 41,45020 41,60041,45041,60041,30041,45041,36041,510
Vàng nhẫn 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 60 41,40060 41,83041,40041,83041,25041,70041,31041,744
Vàng nhẫn 99,99 0,5 chỉ 60 41,40060 41,93041,40041,93041,25041,80041,31041,844
Vàng nữ trang 99,99% 40,72041,52040,72041,52040,72041,52040,72041,520
Vàng nữ trang 99% 40,10941,10940,10941,10940,10941,10940,10941,109
Vàng nữ trang 75% 29,89331,29329,89331,29329,89331,29329,89331,293
Vàng nữ trang 58,3% 22,95924,35922,95924,35922,95924,35922,95924,359
Vàng nữ trang 41,7% 16,06617,46616,06617,46616,06617,46616,06617,466
Vàng SJC - Hà Nội 41,30041,54041,30041,54041,30041,54041,30041,540
Vàng SJC - Đà Nẵng 41,30041,54041,30041,54041,30041,54041,30041,540
Vàng SJC - Nha Trang 41,29041,54041,29041,54041,29041,54041,29041,540
Vàng SJC - Cà Mau 41,30041,54041,30041,54041,30041,54041,30041,540
Vàng SJC - Biên Hòa 41,30041,52041,30041,52041,30041,52041,30041,520
Vàng SJC - Long Xuyên 41,30041,52041,30041,52041,30041,52041,30041,520
Vàng SJC - Buôn Ma Thuột 39,26039,52039,26039,52039,26039,52039,26039,520
Vàng SJC - Miền Tây 41,30041,52041,30041,52041,30041,52041,30041,520
Vàng SJC - Bình Phước 41,27041,55041,27041,55041,27041,55041,27041,550
Vàng SJC - Quãng Ngãi 41,30041,52041,30041,52041,30041,52041,30041,520
Vàng SJC - Đà Lạt 41,32041,57041,32041,57041,32041,57041,32041,570
Vàng SJC - Huế 41,28041,54041,28041,54041,28041,54041,28041,540
Vàng PNJ
Bóng đổi 99999 40 41,49041,49041,45041,470
PNJ - Tp.HCM 60 41,09060 41,59041,09041,59041,03041,53041,06041,560
SJC - Tp.HCM 50 41,40060 41,65041,40041,65041,29041,53041,34741,590
PNJ - Hà Nội 60 41,09060 41,59041,09041,59041,03041,53041,06041,560
SJC - Hà Nội 50 41,40060 41,65041,40041,65041,29041,53041,34741,590
PNJ - Đà Nẵng 60 41,09060 41,59041,09041,59041,03041,53041,06041,560
SJC - Đà Nẵng 50 41,40060 41,65041,40041,65041,29041,53041,34741,590
PNJ - Cần Thơ 60 41,09060 41,59041,09041,59041,03041,53041,06041,560
SJC - Cần Thơ 50 41,40060 41,65041,40041,65041,29041,53041,34741,590
Nhẫn 24K 60 41,09060 41,59041,09041,59041,03041,53041,06041,560
Nữ trang 24K 20 40,72020 41,52040,72041,52040,70041,50040,71041,510
Nữ trang 18K 10 29,89010 31,29029,89031,29029,88031,28029,88531,285
Nữ trang 14K 10 23,04010 24,44023,04024,44023,03024,43023,03524,435
Nữ trang 10K 10 16,02010 17,42016,02017,42016,01017,41016,01517,415
Vàng DOJI
DOJI Tp.HCM lẻ 41,28041,48041,28041,48041,28041,48041,28041,480
DOJI Tp.HCM buôn 41,29041,47041,29041,47041,29041,47041,29041,470
DOJI Hà Nội lẻ 40 41,43040 41,63041,43041,63041,23041,48041,35441,564
DOJI Hà Nội buôn 50 41,45040 41,62041,45041,62041,23041,47041,36441,554
DOJI Đà Nẵng lẻ 41,28041,52041,28041,52041,28041,52041,28041,520
DOJI Đà Nẵng buôn 41,30041,50041,30041,50041,30041,50041,30041,500
DOJI Hải Phòng lẻ 41,22041,44041,22041,44041,22041,44041,22041,440
DOJI Hải Phòng buôn 41,23041,43041,23041,43041,23041,43041,23041,430
DOJI Cần Thơ lẻ 40 41,43040 41,63041,43041,63041,23041,48041,35441,564
DOJI Cần Thơ buôn 50 41,45040 41,62041,45041,62041,23041,47041,36441,554
Nguyên liêu 9999 - HN 40 41,38040 41,48041,38041,48041,15041,35041,29841,426
Nguyên liêu 999 - HN 40 41,32040 41,43041,32041,43041,10041,30041,24441,376
Vàng BẢO TÍN MINH CHÂU
Vàng Thăng Long - Miếng 24K 30 41,36030 41,81041,36041,81041,36041,81041,36041,810
Vàng Thăng Long - Đắc Lộc 24K 30 41,36030 41,81041,36041,81041,36041,81041,36041,810
Vàng Thăng Long - Trang sức, thỏi, nén 40,85041,75040,85041,75040,85041,75040,85041,750
Vàng Thăng Long - Nhẫn tròn trơn 24K 41,36041,81041,36041,81041,36041,81041,36041,810
Trang sức 24K 40,75041,65040,75041,65040,75041,65040,75041,650
Vàng HTBT 24K 40,75040,75040,75040,750
Vàng SJC 40 41,41030 41,58041,41041,58041,35041,52041,37341,547
Nguyên liệu thị trường 24K 40,45040,45040,45040,450
Nguyên liệu thị trường 18K 29,34029,34029,34029,340
Nguyên liệu thị trường 16.8K 27,30027,30027,30027,300
Nguyên liệu thị trường 16.3K 21,81021,81021,81021,810
Nguyên liệu thị trường 14K 22,62022,62022,62022,620
Nguyên liệu thị trường 9K 14,06014,06014,06014,060
Vàng PHÚ QUÝ
Vàng SJC - Tp.HCM 30 41,33030 41,53041,33041,53041,30041,50041,31541,515
Vàng 24K (999.9) - Tp.HCM 41,00041,60041,00041,60041,00041,60041,00041,600
Nhẫn tròn trơn 999.9 - Tp.HCM 41,15041,65041,15041,65041,15041,65041,15041,650
Vàng SJC buôn 60 41,44060 41,62041,44041,62041,31041,49041,36641,546
Vàng SJC - Hà Nội 60 41,43060 41,63041,43041,63041,30041,50041,35641,556
Vàng 24K (999.9) - HN 41,00041,60041,00041,60041,00041,60041,00041,600
Nhẫn tròn trơn 999.9 - Hà Nội 41,15041,65041,15041,65041,15041,65041,15041,650
...

SELECT w.`code`,w.title,w.group_title,w.group_slug,w.skip_group,c.buy,c.sell,c.diff_buy,c.diff_sell,c.buy_open,c.buy_avg,c.buy_min,c.buy_max,c.sell_open,c.sell_avg,c.sell_min,c.sell_max,c.area_id,u.tstamp FROM `widget_goldprice` w left join comm_prices_daily c on w.code=c.comm_code and w.area=c.area_id and w.widget='full' and w.enabled_giavang=1 join (SELECT bank_id vendor_id, MAX(`date`) `date`,MAX(tstamp) tstamp FROM updates u WHERE type_id=2 GROUP BY bank_id) u on c.vendor_id=u.vendor_id and c.`date`=u.`date` order by w.no asc